Prelucrarea datelor cu caracter personal

1.1. NEOMED SRL prin site-ul neomed.ro respecta confidentialitatea datelor oferite de dumneavoastra. Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale.

1.2. NEOMED SRL este inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal cu numarul 33395.

1.3. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Neomed SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii ni le furnizeaza.

1.4 Scopul colectarii datelor este:
– informarea clientilor privind situatia contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea Comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la produsele achizitionate,
– trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)
– de cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului clientului.

1.5. Prin completarea datelor in formularul de creare de cont si/sau de comanda, clientul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a Neomed SRL, inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 33395, si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevazut mai sus la punctul 1.4.

1.6. Prin citirea acestui document, ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

1.7. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Str. Horea nr. 1, Oradea, Judetul Bihor, in atentia Neomed SRL, va puteti exercita, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, sa vi se confirme faptul ca datele dvs. personale sunt sau nu procesate.

1.8. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Str. Horea nr. 1, Oradea, Judetul Bihor, in atentia Neomed SRL, va puteti exercita dreptul de interventie asupra datelor, dupa caz:

1.8.1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte;

1.8.2. transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

1.8.3. notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

1.9. De asemenea, Neomed SRL poate furniza datele cu caracter personal ale clientului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora si numai in scopurile mentionate la punctul 16.3, prin care acestia garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor noastre.

1.10 Informatiile clientului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.