Campanie 'Black Friday 2022'

REGULAMENT

Descrierea campaniei:

Campania ‘Black Friday 2022’ desfasurata in perioada 4-30 noiembrie 2022, este organizata de S.C. Neomed S.R.L. cu sediul in Oradea, Str. Horea, nr. 1, 410080, Jud. Bihor, Romania, cod unic de inregistrare RO8728108, numar de inregistrare la Registrul Comertului J05/1081/1996.

1 – PERIOADA SI LOCATIA CAMPANIEI

Campania se desfasoara pe site-ul www.neomed.ro.

Perioada de desfasurare a Campaniei “Black Friday”: incepand cu data de 04.11.2022 pana in data de 30.11.2022 inclusiv.

2 – ELIGIBILITATE

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica si/sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produse participante la promotie, in perioada mai sus mentionata in limita stocului disponibil pe www.neomed.ro.

3 – INFORMATII PRIVIND PRODUSELE PARTICIPANTE

Produsele participante in Campanie sunt cele care apar pe prima pagina a site-ului www.neomed.ro, in perioada mentionata la punctul 1.

Ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil.

Campania nu se cumuleaza cu alte reduceri, promotii sau actiuni de fidelizare. (ex. cupon reducere comanda anterioara, vouchere valorice, vouchere de discount, card discount, etc.).

4 – LIVRAREA PRODUSELOR

Produsele comandate vor fi livrate in termen de aproximativ 3 zile lucratoare de la confirmarea comenzii. Din cauza perioadei aglomerate specifice campaniei Black Friday (firmele de curierat fiind supra-aglomerate / nefacand fata numarului foarte mare de solicitari), este posibil sa apara intarzieri in livrarea comenzilor fata de termenul stabilit.

Transportul este gratuit atunci cand valoarea comenzii este mai mare de 350 lei.

5 – CONDITII GENERALE

Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

Clientilor care au facut comenzi si nu au raspuns incercarilor noastre de a-i contacta li se vor anula comenzile dupa 3 zile de la prima incercare de contact.

Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie sau Concurs, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

6 – LIMITAREA RASPUNDERII

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dvs. la aceasta Campanie.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.

7 – LEGISLATIE SI LITIGII

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

8 – REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant pe pagina de internet a Campaniei: http://neomed.ro/content/8-regulament-black-friday-2022.

9 – FORTA MAJORA

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

10 – INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora.

11 – PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Participarea la acest Campanie implica acceptarea expresa de catre participanti ca datele lor personale sa fie stocate si prelucrate de Organizator pentru potentiale informari ulterioare din partea acestuia.

Organizatorul este obligat sa nu transmita datele personale catre terti. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de legile privind protectia persoanelor cu privire la procesarea datelor personale si libera circulatie a acestor date (dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie etc.) pe baza cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa din Oradea, Str. Horea, nr. 1, 410080, Jud. Bihor, Romania.

Pentru exercitarea drepturilor sus mentionate, persoana implicata poate solicita acest lucru Organizatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata.

Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul prezentat in paragraful anterior. In orice moment participantii isi pot retrage acordul privind utilizarea datelor personale sau primirea oricaror informatii sau corespondente printr-o cerere intocmita in forma scrisa, trimisa pe adresa Organizatorului.

13 - TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legile privind protectia persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Reclamatiile privind produsele implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

Organizator - SC NEOMED SRL

Creeaza un cont nou